Om webb

Bok

Blåsippor, videungar och sockerbagare

Blåsippor, videungar och sockerbagare

I mars 2014 är det 150 år sedan Alice Tegnér föddes. Bonnier Carlsen ger nu ut Blåsippor, videungar och sockerbagare, en liten sångskatt med de bästa visorna och bilderna ur Alice Tegnérs och Elsa Beskows älskade produktion.

Om Blåsippor, videungar och sockerbagare
Alice Tegnérs visor och Elsa Beskows bilder tillhör de mest omtyckta och välkända i svensk barnlitteratur. Generationer av barn och vuxna har kunnat glädjas åt deras verk, som fortfarande är lika populära idag. Här bjuds på klassiska barnkammarsånger, mysiga godnattvisor och pigga lekramsor.

Blåsippor, videungar och sockerbagare är den perfekta presenten till alla sångsugna, till de nyblivna föräldrarna eller som dop- eller namngivningsgåva!

Ur boken:

om-barnvisorna-text-gitten-skiold

om-barnvisorna-sid2-text-gitten-skiold

Om Alice Tegnér

Alice Tegnér (född Sandström) 12 mars 1864 -26 maj 1943.

Alice och hennes tre syskon, Nanna, Eduard och John, växte upp i en familj där musik var uppskattad och Alice uppmuntrades tidigt att vidareutveckla sin stora musikaliska begåvning. Pappan var sjökapten, och därför borta från familjen långa perioder. Det kunde gå år innan han låg i hemmahamn och kunde umgås med sin fru Sofie och barnen, och Alice hann fylla tre år innan hon träffade sin pappa för första gången. Sjömanslivet inspirerade Alice genom hela sitt musikskapande och hon komponerade flera visor på temat.

När Alice växte upp var planen att hon skulle få vidareutbilda sig inom musiken. Men när hennes pappa dog ändrades planerna och Alice fick istället läsa till lärarinna, ett yrke som ansågs säkrare ekonomiskt sett.

Studietiden vid Högre Lärarinneseminariet blev en inspirerande tid. Utbildningen präglades av pionjären Fredrika Bremers ande. Idéströmningarna på skolan betonade flickors rätt till högre utbildning, något som länge setts som överflödigt. Alice knöt värdefulla kontakter här, bl.a. med Anna Maria Roos och Selma Lagerlöf.

Foto: Credit Från Tegnérs familjesamling

Foto: Credit Från Tegnérs familjesamling

När hon efter sin examen tog anställning som guvernant träffade hon Jacob Tegnér, som var en vän till familjen Beijer där hon arbetade. De gifte sig och fick efter ett par år två barn, Gösta och Torsten, som älskade att höra sin mamma sjunga. Det var så många av hennes visor kom till. Hon sjöng och spelade för dem, sönerna gillade det ännu mer än att höra Alice läsa sagor. Sedan ville också barnens vänner, grannar och bekanta i Djursholm lära sig visorna. Alice Tegnérs svåger Fredrik Skoglund var bokförläggare, och lät trycka visorna för att göra det lättare för henne att sprida sångerna. År 1892 utkom första häftet ”Sjung med oss mamma” på svågerns förlag.

Jacob och Alice Tegnér flyttade ut till Djursholm våren 1891. På den tiden sågs det som ett nybyggarsamhälle, ett slags ”landet i staden”. Vid invigningen av Djursholms nya kapell fanns Alice Tegnér bakom orgeln. Hon arbetade ideellt som kantor där och höll också i sångundervisning på Djursholms Samskola. Kapellets pastor hette Natanael Beskow och genom honom lärde Alice Tegnér känna Elsa Beskow, som hon sedan samarbetade med i nära 50 år.

1903 överraskades Alice Tegnér med en ovanlig födelsedagspresent från vänner i Djursholm. Det var en mapp full med akvareller, målade av Elsa Beskow, som föreställde flera av hennes populära barnvisor. Barn från Djursholm, och flera av Elsas egna söner, hade stått modell för bilderna. Samma år gavs bilderna och visorna ut i en bok som fick namnet Mors lilla Olle och andra visor.

Men Alice hyste också en längtan efter att bli erkänd som en seriös tonsättare, respekterad för annat än barnvisor. Detta drev fram ett musikaliskt skapande inom många andra genrer och hon fick ett flertal priser för sina kompositioner. Hon skrev romanser, körsånger, pianomusik och kyrklig musik. Med åren kom hon också att inse och värdesätta sin betydelse som kompositör och visskapare.

Ända till sin död 1943 var Alice Tegnér aktiv och bara några veckor innan hon dog 79 år gammal gav hon sin sista konsert. Hon lämnade en sångskatt efter sig som fortfarande lever kvar, i generation efter generation.

Om Borgmästar Munte
borgmastar
Alice Tegnérs och Elsa Beskows sångerklassiker finns även samlade i sångsamlingen Borgmästar Munte. Tillsammans med pianonoterna och de stämningsfyllda silhuettbilderna är det en sångsamling som tilltalar gammal som ung.

Mer att läsa om Alice Tegnér

Mer om Alice Tegnérs 150-årsjubileum på Alice Tegnér-sällskapets hemsida >>

Om Alice Tegnér på Statens musikverk >>

Om Alice Tegnér på Historiesajten.se >>

Lyssna på P2 Dokumentärs programserie om Alice Tegnér >>

Ett möte mellan en unik bildvärld och nutida design

Elsa Beskows sagofigurer möter Catharina Kippels personliga formspråk

2013 inleddes ett samarbete mellan Elsa Beskows arvtagare, Bonnierförlagen och
Design House Stockholm. De vackra berättelserna av barnboksförfattaren och illustratören Elsa Beskow har tolkats av Catharina Kippel, en designer som har arbetat med Design House Stockholm sedan företaget startades 1997.

tomte_mugg

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

julbock_mugg

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

Den första kollektionen av köksartiklar och textilier finns nu i butik. Här möter Catharina Kippels personliga mönster de tidlösa visuella världar som Elsa Beskow skapade.

Elsa Beskows sagoböcker är en viktig del av många barns uppväxt, både i Sverige och i många andra länder runt om i världen. Så när Bonnierförlagen kontaktade Design House Stockholm med frågan om de var intresserade av att leda och utveckla en av Sveriges viktigaste kulturskatter, blev de naturligtvis eld och lågor.

Design House Stockholm valde Catharina Kippel som designer, då hennes moderna stil och gedigna kunskap i att konstruera mönster gör henne perfekt för uppdraget. Genom att använda visuella citat från Elsa Beskows verk betonar Catharina humorn som Elsa ofta använde sig av när hon skildrade människor och natur.

Elsa Beskow föddes i södra Stockholm 1874. Elsa hade fyra syskon. Hennes far dog när hon var 15 och hennes mamma flyttade med barnen till sina ogifta syskon som redan delade samma hushåll. Elsas mostrar och farbror blev modeller för tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och Farbror Blå. Från 1892 till 1895 Elsa studerade till bildlärare och det var under den här tiden som hon började illustrera sagor och berättelser.

Hon gifte sig med Natanael Beskow, präst och konstnär. De bodde med sina sex söner i Djursholm, norr om Stockholm. Omgivningarna och familjen gav henne ofta inspiration till de olika karaktärer och platser i berättelserna. Elsa Beskows första bok ” Sagan om den lilla, lilla damen ” bygger på historier som hennes mormor berättade för henne och den publicerades 1897. Ännu idag är det en klassisk berättelse som många barn runt om i världen har läst.

Hennes berättelser och hennes illustrationer har haft ett betydande inflytande i barnboksvärlden i mer än 50 år. Hennes böcker har översatts till mer än 20 språk och många av dagens barnboksförfattare och illustratörer har inspirerats av hennes konst. År 1952 tilldelades hon Nils Holgerssonpriset för sin livsgärning och idag finns det ett pris för barnboksförfattare i hennes namn.

Berättelserna av Elsa Beskow har tolkats av designern Catharina Kippel, som har arbetat med ”visuella citat” eller detaljer från de ursprungliga berättelserna och sedan använt dem i sitt arbete. Catharina har samarbetat med Design House Stockholm sedan starten och är designern bakom några av Design House Stockholms mest populära serviser.
Hon har studerat keramik och glasblåsning i Sverige samt forntida keramisk bränningsteknik i Japan, och har en magisterexamen från Konstfack i Stockholm. Sedan 1995 driver Catharina sin egen ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik, och hennes arbete finns även representerat på Nationalmuseum i Stockholm och Porslinsmuseum i Gustavsberg.

”Liksom många andra har jag vuxit upp med moster Gredelin, Sagan om den lilla, lilla gumman, Bergatrollet och alla de fantastiska väsen som finns i Elsa Beskows sagor. Det var en underbar känsla att dagdrömma om dessa världar, och jag känner fortfarande samma glädje när jag tänker på dem. En av mina favoritböcker när jag var barn var ”Ocke, Nutta och Pillerill” av Elsa Beskow. Min hund, en lekfull boxervalp, åt en del av boken, men jag fortsatte att läsa den om och om igen. Den finns fortfarande i mina föräldrars hem i Lund i södra Sverige.”

Text och bild är hämtad och översatt från produktbladet: Elsa Beskow & Design House Stockholm

Läs mer här

Elsa Beskow and the designer Catharina Kippel

This text is from a folder from Design House Stockholm about the Elsa Beskow collection

tomte_mugg

From the Elsa Beskow collection

julbock_mugg

From the Elsa Beskow collection

Elsa Beskow was born in southern Stockholm in 1874. There were five children in the family. Her father died when she was 15 and her mother took the children to live with her unmarried siblings who shared the same household. Elsa’s aunts and uncle became the models for Aunt Green, Aunt Brown, Aunt Lavender and Uncle Blue. From 1892 to 1895 Elsa studied to become an art teacher and it was at this time that she started illustrating children’s stories.

She married Natanael Beskow, a clergyman and artist. They lived with their six sons in Djursholm, north of Stockholm, and the family often provided inspiration for characters and locations in her stories. Elsa Beskow’s first book ‘Tale of the Little, Little Old Lady’ is based on stories that her grandmother told her and was published in 1897. To this day it remains a classic story that most children have read.

Her stories and her illustrations were a dominant influence in the world of children’s books for more than 100 years. Her books have been translated into more than 20 languages and many of today’s children’s authors and illustrators have been inspired by her art. In 1952 she was awarded the Nils Holgersson Prize for her lifework and today there is a prize for children’s authors in her name.

The stories of Elsa Beskow have been interpreted by designer Catharina Kippel, who has used ‘visual quotations’, or details, from the original stories and brought into her work. Catharina has been collaborating with Design House Stockholm since the beginning, and is the designer behind much of the bestselling dinnerware. She has studied pottery and glassblowing in Sweden as well as ancient ceramic firing techniques in Japan, and has a master’s degree from Konstfack, the University College of Arts, Crafts, and Design in Stockholm. Since 1995, Catharina runs her own studio in Gustavsberg’s old porcelain factory, and her work is represented at Nationalmuseum in Stockholm and the Porcelain Museum in Gustavsberg.

“Like many others I have grown up with Aunt Lavender, the Little, Little Old Lady, the Morel Troll and all the other fantastic characters of Elsa Beskow’s fairy tales. It was a wonderful feeling to daydream about these worlds, and I still feel the same excitement when I think about them. One of my favorite books when I was a child was ‘Woody, Hazel & Little Pip’ by Elsa Beskow. My dog, a playful boxer puppy, ate a part of the book, but I kept reading it over and over again. It’s still kept in my parent’s home in Lund in southern Sweden.”

Read more about the Elsa Beskow collection

Elsa Beskows sagoverkstad – Blomsterfesten

På Birkagården på Norra Stationsgatan i Stockholm finns Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfersten. Blomsterfesten har funnits sedan mars 2009 och här finns möjlighet för barn i olika åldrar att bli inspirerade av och integrera med Elsa Beskows sagor. Blomsterfesten är tänkt för barn mellan ett och åtta år och sagoverkstaden vänder sig främst till skola, förskola, familjedaghem och särskolor.

I sagoverkstaden kan barn bland annat uppleva en levande berättelse ur Elsa Beskows sagoarkiv, klä sig i kostymer ur Elsa Beskows sagor, göra en sagofrågesport och pyssla.

Läs mer om Elsa Beskows Sagoverkstad – Blomsterfesten  >>

Design House Stockholm is launching a Beskow collection

Christian Wallin, Head of licensing and merchandising at Bonnierförlagen, approached Design House Stockholm with a proposal to work together on one of Sweden’s most beloved illustrators and artists: Elsa Beskow. As a publisher of Scandinavian design, Anders Färdig, the CEO of Design House Stockholm was pleasantly surprised by the suggestion and the cooperation was a fact.

A lot of people have great childhood memories from Elsa Beskow’s stories. One could not help but think about what would happen if you mixed Elsa Beskow’s cultural treasure with a young Swedish designer. Design House Stockholm asked designer Catharina Kippel about her relationship with Elsa. One of Catharina’s many strengths is her precise eye for pattern compositions. Catharina has studied at Konstfack (College of Arts) and is now working in her own studio in Gustavsberg, outside of Stockholm.

Under the supervision of the family and relatives who care for the Elsa Beskow estate, Kippel got permission to pick ”picture quotes” from the original works. Her interpretation of Elsa’s fairy tales underline Elsa’s sense of humor and the inspired interpretations of nature and animals that are so typical for Elsa. We all care for the matters that engaged Elsa Beskow; everybody’s right to knowledge and education, women’s emancipation, and that nature is something that we should be shaped by – not something that man kind should shape!

How Catharina Kippel has interpreted Elsa Beskow’s fabulous treasure, consumers will see in the middle of June, when the Design House Stockholm is releasing the first collection consisting of mugs, trays and towels. Catharina has taken her first inspiration from the fairy tales The Flower’s Festival, Aunt Brown’s Birthday, Christopher’s Harvest Time and The Curious Fish.

Read more here.

Design House Stockholm lanserar en ny kollektion med Beskow-motiv

Christian Wallin, ansvarig för licensiering och merchandising på Bonnierförlagen, tog kontakt med Design House Stockholm med förslaget om att samarbeta kring en av Sveriges allra käraste illustratörer och konstnärer, nämligen Elsa Beskow. Som förläggare av skandinavisk design blev Design House Stockholms VD Anders Färdig positivt överraskad och samarbetet var ett faktum.

De allra flesta har fantastiska barndomsminnen utifrån Elsa Beskows sagor. Man kunde därför inte låta bli att fundera över vad som skulle hända om man blandade Elsa Beskows kulturskatt med en ung svensk formgivare. Design House Stockholm frågade Catharina Kippel – ett för dem beprövat kort – om hennes förhållande till Elsa. En av hennes många starka sidor är just hennes öga för mönsterkompositioner. Catharina har studerat på Konstfack och är nu verksam i egen ateljé i Gustavsberg.

Under överinseende av familjen och släkten som vårdar Elsa Beskows skatt, fick Kippel tillåtelse att plocka ”bildcitat” ur originalverken. Hennes tolkning av Elsas sagor understryker Elsas sinne för humor och för de besjälade tolkningarna av djur och natur som är så typiska för Elsa. Vi lever fortfarande med de frågor som engagerade Elsa Beskow; allas rätt till kunskap, kvinnans frigörelse och att naturen är något vi skall formas av – inte forma!

Hur Catharina Kippel har tolkat Elsa Beskows sagoskatt får konsumenterna se i mitten av juni då Design House Stockholm släpper den första kollektionen bestående av muggar, brickor och handdukar. Catharina har hämtat sin första inspiration ur sagorna Blomsterfesten i Täppan, Tant Bruns födelsedag, Lasse liten i trädgården och Sagan om den nyfikna Abborren.

Beskow tolkad av Design House Stockholm

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

Beskow tolkad av Design House Stockholm

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

Beskow tolkad av Design House Stockholm

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm