Elsa Beskows sagoverkstad – Blomsterfesten

På Birkagården på Norra Stationsgatan i Stockholm finns Elsa Beskows sagoverkstad Blomsterfersten. Blomsterfesten har funnits sedan mars 2009 och här finns möjlighet för barn i olika åldrar att bli inspirerade av och integrera med Elsa Beskows sagor. Blomsterfesten är tänkt för barn mellan ett och åtta år och sagoverkstaden vänder sig främst till skola, förskola, familjedaghem och särskolor.

I sagoverkstaden kan barn bland annat uppleva en levande berättelse ur Elsa Beskows sagoarkiv, klä sig i kostymer ur Elsa Beskows sagor, göra en sagofrågesport och pyssla.

Läs mer om Elsa Beskows Sagoverkstad – Blomsterfesten  >>