Upphovsrätt

Elsa och Natanael Beskows dödsbo, organisationsnummer 116400-0455, innehar upphovsrätten till samtliga verk av Elsa Beskow. Vi administrerar upphovsrättsliga frågor och beviljar ansökningar som omfattas av upphovsrätten när det gäller  användande av bilder eller text i böcker, antologier,  tidskrifter , affischer o. dyl.,  likaså scenisk framställning av hennes verk. Samma gäller även Natanael Beskows verk.

Vi verkar för att bibehålla den etiska och konstnärliga kvaliteten när Elsa eller Natanaels verk används i olika sammanhang.

För frågor eller ansökan om tillstånd, kontakta oss på  eb.ekeliden@gmail.com

Kontaktuppgifter

Bonnier Rights hanterar utländska rättigheter.
För frågor kontakta Mathilde Coffy.
mathilde.coffy@bonnierrights.se 
+46(0)8-696 80 89

Bonnier Brands hanterar de globala licensrättigheterna till Elsa Beskows illustrationer för kringprodukter av olika slag.
För mer information besök www.bonnierbrands.com