Ett möte mellan en unik bildvärld och nutida design

Elsa Beskows sagofigurer möter Catharina Kippels personliga formspråk

2013 inleddes ett samarbete mellan Elsa Beskows arvtagare, Bonnierförlagen och
Design House Stockholm. De vackra berättelserna av barnboksförfattaren och illustratören Elsa Beskow har tolkats av Catharina Kippel, en designer som har arbetat med Design House Stockholm sedan företaget startades 1997.

tomte_mugg

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

julbock_mugg

Beskow tolkad av Catharina Kippel och Design House Stockholm

Den första kollektionen av köksartiklar och textilier finns nu i butik. Här möter Catharina Kippels personliga mönster de tidlösa visuella världar som Elsa Beskow skapade.

Elsa Beskows sagoböcker är en viktig del av många barns uppväxt, både i Sverige och i många andra länder runt om i världen. Så när Bonnierförlagen kontaktade Design House Stockholm med frågan om de var intresserade av att leda och utveckla en av Sveriges viktigaste kulturskatter, blev de naturligtvis eld och lågor.

Design House Stockholm valde Catharina Kippel som designer, då hennes moderna stil och gedigna kunskap i att konstruera mönster gör henne perfekt för uppdraget. Genom att använda visuella citat från Elsa Beskows verk betonar Catharina humorn som Elsa ofta använde sig av när hon skildrade människor och natur.

Elsa Beskow föddes i södra Stockholm 1874. Elsa hade fyra syskon. Hennes far dog när hon var 15 och hennes mamma flyttade med barnen till sina ogifta syskon som redan delade samma hushåll. Elsas mostrar och farbror blev modeller för tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och Farbror Blå. Från 1892 till 1895 Elsa studerade till bildlärare och det var under den här tiden som hon började illustrera sagor och berättelser.

Hon gifte sig med Natanael Beskow, präst och konstnär. De bodde med sina sex söner i Djursholm, norr om Stockholm. Omgivningarna och familjen gav henne ofta inspiration till de olika karaktärer och platser i berättelserna. Elsa Beskows första bok ” Sagan om den lilla, lilla damen ” bygger på historier som hennes mormor berättade för henne och den publicerades 1897. Ännu idag är det en klassisk berättelse som många barn runt om i världen har läst.

Hennes berättelser och hennes illustrationer har haft ett betydande inflytande i barnboksvärlden i mer än 50 år. Hennes böcker har översatts till mer än 20 språk och många av dagens barnboksförfattare och illustratörer har inspirerats av hennes konst. År 1952 tilldelades hon Nils Holgerssonpriset för sin livsgärning och idag finns det ett pris för barnboksförfattare i hennes namn.

Berättelserna av Elsa Beskow har tolkats av designern Catharina Kippel, som har arbetat med ”visuella citat” eller detaljer från de ursprungliga berättelserna och sedan använt dem i sitt arbete. Catharina har samarbetat med Design House Stockholm sedan starten och är designern bakom några av Design House Stockholms mest populära serviser.
Hon har studerat keramik och glasblåsning i Sverige samt forntida keramisk bränningsteknik i Japan, och har en magisterexamen från Konstfack i Stockholm. Sedan 1995 driver Catharina sin egen ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik, och hennes arbete finns även representerat på Nationalmuseum i Stockholm och Porslinsmuseum i Gustavsberg.

”Liksom många andra har jag vuxit upp med moster Gredelin, Sagan om den lilla, lilla gumman, Bergatrollet och alla de fantastiska väsen som finns i Elsa Beskows sagor. Det var en underbar känsla att dagdrömma om dessa världar, och jag känner fortfarande samma glädje när jag tänker på dem. En av mina favoritböcker när jag var barn var ”Ocke, Nutta och Pillerill” av Elsa Beskow. Min hund, en lekfull boxervalp, åt en del av boken, men jag fortsatte att läsa den om och om igen. Den finns fortfarande i mina föräldrars hem i Lund i södra Sverige.”

Text och bild är hämtad och översatt från produktbladet: Elsa Beskow & Design House Stockholm

Läs mer här

Elsa Beskow and the designer Catharina Kippel

This text is from a folder from Design House Stockholm about the Elsa Beskow collection

tomte_mugg

From the Elsa Beskow collection

julbock_mugg

From the Elsa Beskow collection

Elsa Beskow was born in southern Stockholm in 1874. There were five children in the family. Her father died when she was 15 and her mother took the children to live with her unmarried siblings who shared the same household. Elsa’s aunts and uncle became the models for Aunt Green, Aunt Brown, Aunt Lavender and Uncle Blue. From 1892 to 1895 Elsa studied to become an art teacher and it was at this time that she started illustrating children’s stories.

She married Natanael Beskow, a clergyman and artist. They lived with their six sons in Djursholm, north of Stockholm, and the family often provided inspiration for characters and locations in her stories. Elsa Beskow’s first book ‘Tale of the Little, Little Old Lady’ is based on stories that her grandmother told her and was published in 1897. To this day it remains a classic story that most children have read.

Her stories and her illustrations were a dominant influence in the world of children’s books for more than 100 years. Her books have been translated into more than 20 languages and many of today’s children’s authors and illustrators have been inspired by her art. In 1952 she was awarded the Nils Holgersson Prize for her lifework and today there is a prize for children’s authors in her name.

The stories of Elsa Beskow have been interpreted by designer Catharina Kippel, who has used ‘visual quotations’, or details, from the original stories and brought into her work. Catharina has been collaborating with Design House Stockholm since the beginning, and is the designer behind much of the bestselling dinnerware. She has studied pottery and glassblowing in Sweden as well as ancient ceramic firing techniques in Japan, and has a master’s degree from Konstfack, the University College of Arts, Crafts, and Design in Stockholm. Since 1995, Catharina runs her own studio in Gustavsberg’s old porcelain factory, and her work is represented at Nationalmuseum in Stockholm and the Porcelain Museum in Gustavsberg.

“Like many others I have grown up with Aunt Lavender, the Little, Little Old Lady, the Morel Troll and all the other fantastic characters of Elsa Beskow’s fairy tales. It was a wonderful feeling to daydream about these worlds, and I still feel the same excitement when I think about them. One of my favorite books when I was a child was ‘Woody, Hazel & Little Pip’ by Elsa Beskow. My dog, a playful boxer puppy, ate a part of the book, but I kept reading it over and over again. It’s still kept in my parent’s home in Lund in southern Sweden.”

Read more about the Elsa Beskow collection