Brevväxling mellan Elsa och Kaj Bonnier

Redan 1897 gjorde Elsa Beskow Sagan om den lilla lilla gumman, den första i raden av bilderböcker, som snart i ett sekel varit mest älskade i vårt land. Det dröjde emellertid länge, ända till 1930, innan hon tog steget över till Bonniers. Att Elsa Beskow var samvetsgrann, medveten konstnärinna, som ställde stora krav på reproduktion av sina bilder bestyrks av en brevväxling med Kaj Bonnier om en av hennes sista böcker, Ocke Nutta och Pillerill:

8 juni 1939
Herr Bokförläggare Kaj Bonnier
Då jag vid ett par tillfällen nämnt att jag håller på med en ny bilderbok, som jag hoppas kunna lämna i Maj, vill jag nu berätta att jag har den i det närmaste färdig. Det är bara pärmen som återstår och den sista planschen, som jag just nu arbetar på. Om en vecka kan jag nog lämna den till förlaget, och jag hoppas att Ni ska tycka om den, för den är rätt munter och trevlig, efter min och barnbarnens mening.

Jag har alltid förut gått direkt till Doktor Karl Otto Bonnier med mina nya saker, och det har varit så roligt att träffa honom. Men det kanske inte är lämpligt att besvära honom med sådana mindre betydande ärenden numera. Kanske jag får lämna arbetet till Er? Jag ringer väl på och frågar, när det är färdigt.
Med utmärkt högaktning
Elsa Beskow


9 juni 1939
Fru Elsa Beskow,
Jag ber att få tacka för fru Beskows vänliga brev av den 8 d:s. Min fader tjänstgör icke regelbundet numera på förlaget och vissa dagar är han icke här alls. Det skall bli mig ett stort nöje om Fru Beskow vill söka mig, och skall jag då gärna taga emot den nya bilderboken. Bäst vore om Fru Beskow kunde ringa på förhand så att vi fick bestämma en lämplig tid.
Med utmärkt högaktning
Kaj Bonnier


21 juni 1939
Fru Elsa Beskow,
Bästa Fru Beskow!
Jag mottog häromdagen Ert nya bilderboksmanuskript och jag motser med stort intresse det som ännu felar. Jag tager mig friheten härmed översända kontrakt på samma villkor som har gällt för de senaste böckerna. Jag hoppas fru Beskow ingenting har emot stiliseringen och ber Fru Beskow behålla det av mig undertecknade exemplaret samt underteckna och återsända det andra.

Jag ber få fråga vad Fru Beskow anser om tryckningen. De tidigare böckerna ha ju alla varit tryckta i klichétryck på blankt papper. Emellertid är det ju en ganska dyrbar metod och vi skulle nog kunna framställa boken billigare om vi finge trycka den i offset på oglättat papper. Har Fru Beskow emellertid något emot att den nya boken på det viset kommer att få ett annat utseende än de äldre – papperskvaliteten kommer naturligtvis icke att försämras – så är det givet att vi trycka även denna på det gamla sättet. Jag vore tacksam få en rad härom.
Fru Beskows förbundne
Kaj Bonnier


Ekeliden 22 juni 1939
Bästa Herr Bonnier!
Tack för brev och kontrakt. Jag hade just tänkt föreslå att boken blev utförd i offset. Det görs ju så vackra saker nu för tiden i detta tryck, och det är en stor fördel att slippa det blanka pappret. Einar Norelius’ bilderböcker som väl blivit utförda i offset, har varit så vackert och bra tryckta. Däremot blev min ”Pelles nya kläder” ganska tarvligt och suddigt utförd i detta tryck på Åhlén & Åkerlunds anstalt för några år sedan. Nu hoppas jag att tekniken gått framåt så pass mycket sen dess, så man inte behöver riskera ett sådant misslyckande. Esselte åstadkommer ofta utmärkta färgtryck i offset, där originalens akvarelltoner alldeles kommer till sin rätt och inte ett spår av teckningen förfuskas.

Jag hoppas kunna sända det återstående om några dagar. Tyvärr blev det inte möjligt för mig att komma åt att arbeta i Vadstena, dit jag följt min man till en konferens, men nu ska jag koncentrera mig ett par dagar på det lilla som återstår att göra. Kan jag få låna tillbaka akvarellerna ett par dagar? Det är lite som behöver justeras på ett par av dem.
Med utmärkt högaktning
Elsa Beskow


26 juli 1939
Herr Bokförläggare Kaj Bonnier
Idag sänder jag korrekturet till min bilderbok tillbaka. Jag har måst ändra rätt mycket i det, därför att jag inte förrän nu upptäckt, att jag på några ställen brutit mot det jämnas rytm, som så väl behövs i barnverser. Jag förstår inte, att jag ej märkt det förr, så många gånger som jag gått igenom denna text.
Till den 9 aug. blir jag här i Kongsvoll och skulle gärna vilja ha ett nytt korr. sänt hit, om det blir färdigt innan dess.
Med utmärkt högaktning
Elsa Beskow


17 november 1939
Bästa Herr Bonnier!
Idag fick jag de med spänning emotsedda exemplaren av min nya bilderbok. Jag måste nog säga att de beredde mig missräkning, inte egentligen för tryckets skull, fast det nog kunde ha varit ljusare och lättare och mera likt originalet i färg. Det är de snålt tilltagna marginalerna, som kommer boken att se tarvlig ut. Om boken för att ej bli för dyr i tryckningen behövde hållas vid detta mindre format, så borde planscherna ha förminskats en smula, som ju annars vanligen brukar ske. I så fall hade boken blivit bra mycket vackrare.
Om jag kommer med en ny bilderbok i vår, så hoppas jag bli tagen till råds angående format och sådant, som betyder så mycket för en boks utseende. Jag håller verkligen på med en ny bilderbok nu, vars text jag skrev för flera år sedan, och den hade jag just tänkt utföra i ungefär samma format som den nya boken fått. Jag antar att det är ett särskilt lämpligt format? Jag funderar på att alldeles avstå från svarta konturer i den för att slippa få bilderna för tunga och mörka i färg. Jag tror att offset- trycket blir vackrare på detta sätt.

Förlåt, om jag låter litet tjatig i detta brev! Jag har ju i övrigt endast de bästa erfarenheter av Edert förlags stora tillmötesgående och vill ogärna visa mig otacksam.
Med utmärkt högaktning
Eder Elsa Beskow