Sagobilder

1894 illustrerade Elsa Beskow för första gången i barntidningen Jultomten. Det var en svartvit teckning till visan ”Lilla vedhuggaren.”


Elsa Beskow fortsatte att illustrera olika bidrag i tidningen varje år fram till och med 1903 och fortsatte sen med bidrag ungefär vartannat år. 1898 fick hon första gången göra omslaget.


På ett senare omslag från 1900 kan man se att Elsas familj nu har blivit större, sonen Stig har fötts. (På paketen i tomtens korg kan man läsa ”Till pappa” och ”Till Stig” på två av paketen.)


Elsa Beskow illustrerade också ibland i Saga-biblioteket, bland annat i nummer 1; ”Lilla Rosa och Långa Leda.”


Men också i tidskrifterna tummeliten och Folkskolans barntidning (som senare blev Kamratposten), men även till sagosamlingen Bland tomtar och troll.


Annons