Böcker om Elsa Beskow

 

Är du nyfiken och vill läsa mer om Elsa Beskow och hennes liv och böcker? Här är ett urval:

Bergman, Pär: Elsa Beskows Tomtebobarnen – en miniatyrmonografi. I: Lyrik i tid och otid. Festskrift till Gunnar Tideström. Gleerups 1971

Bergman, Pär: Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. AB 1971
Bergstrand, Ulla: Elsa Beskow. I: De läses än. Från Louisa Alcott till Erik Zetterström. A–L. Bibliotekstjänst 1992
Bergstrand, Ulla: En bilderbokshistoria. Svenska bilderböcker 1900–1930. Bonniers Juniorförlag 1993
Beskow Natanael: Studier och minnesbilder. Om Natanael och Elsa Beskow. N&S 1954
Fransson, Birgitta: Elsa Beskow. Opsis Kalopsis 1989:6
Furuland, Lars. Ord och bilder för barn och ungdom. 1. Barnlitteraturen. 4 uppl. R&S 1990
Hammar, Stina: Elsa Beskow. En biografi. AB 1958
Hammar, Stina: Solägget. Fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst. AB 2002
Högberg, Åke: Hattstugan. I: Symboler, sagor, metaforer och deras användning i terapi. W&W 1984
Sandberg, Inger: Mitt möte med boken. Om Elsa Beskows Pelles nya kläder. I: barndomens böcker. Gidlunds 1984
Serner, Gertrud: Elsa Beskow. Studiekamraten 1953
Sjögren, Margareta: Elsa Beskow och hennes värld. Bonnier Fakta 1983
Toijer-Nilsson, Ying: Från Tant Grön till mamma Grön. Kvinnoperspektiv i bilderböcker. I: I bilderbokens värld. Liber 1985
Westman, Lars: 100 år med sagotanten Elsa Beskow. Vi 1974:7