Recension av Puttes äventyr i blåbärsskogen

Puttes äfventyr i blåbärsskogen. Ritade och berättade af Elsa Beskow. Pris 2:75 kr.
Vi tro, att om små barn förstode sig på att sjäfva beställa sina rolighetsböcker, så skulle dessa böcker bli sådana som ”Puttes äfventyr.” Någon af barnens goda tomtar har hviskat i förf:s öra hvad hon skulle berätta och samma tomte har styrt ritstiftet i hennes hans.

Hvilka små barn vilja ej följa med lilla Putte i skogen? Och när så barnen i Puttes sällskap komma till blåbärskungens stuga och möta de sju små bugande blåbärspojkarna, ja då få de visst lust att själfva buga och niga, så artiga se pojkarna ut. Och hvad få barnen icke sedan upplefva! De få klättra i blåbärsskogen och fara i båt med ett lönnlöf till segel, och sedan få de rida på skogens råttor. Så komma de till lingonmamma och hennes fem små döttrar, som själfva äro runda och röda och trinda som lingon. Där gungar Putte i spindelväfsgunga medan flickorna skratta och sjunga.

Därefter blir Putte skjutsad hem i en skrinda; han är söt den lilla Putte, där han sitter på skrindans kant och håller sig fast i den stora korgen. Till sist får Puttes mamma både blåbären och lingonen på sin namnsdag. Alla barn, som varit med Putte i skogen, vilja nog vara med om att gratulera Puttes mamma.

Boken skall glädja icke blott de små, som ej själfva kunna läsa, utan ock de äldre barnen, ja också mor och far och mormor och farmor och alla barnens vänner.

Ur: Fredrika Bremerförbundets bokkommitté. Böcker för barn och ungdom 1890-1904