Upphovsrätt

Elsa och Natanael Beskows dödsbo, organisationsnummer 116400-0455 innehar upphovsrätten till samtliga verk av Elsa Beskow. Vi administrerar upphovsrättsliga frågor och beviljar ansökningar som omfattas av upphovsrätten när det gäller användande av bilder eller text i böcker, antologier, tidskrifter , affischer o. dyl., likaså scenisk framställning av hennes verk. Samma gäller även Natanael Beskows verk. Vi verkar för att bibehålla den etiska och konstnärliga kvaliteten när Elsa eller Natanaels verk används i olika sammanhang.
För frågor eller ansökan om tillstånd, kontakta oss på eb.ekeliden@gmail.com